Tag Archives: INVERTER

ทำความเข้าใจกับระบบโซล่ารูฟท็อป

ทำความเข้าใจกับระบบโซล่ารูฟท็อป หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ ระบบออฟกริด หรือ ระบบโซล่ารูฟท็อป มาบ้างแล้ว แต่ก็ยังงงๆ อยู่ อะไรมีหน้าที่ทำอะไร ระบบออฟกริดกับโซล่ารูฟท็อปเหมือนกันหรือไม่ แล้วที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านเขาเรียกอะไรกันแน่ ดังนั้นวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังกันเริ่มตังแต่ แผงโซล่าเซลล์ กันเลย 1.แผงโซล่าเซลล์ หรือ Solar Panel มีหน้าที่หลักๆ คือ ผลิตไฟฟ้าเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ โดยมีหลักการคือ แสงอาทิตย์จะมีอนุภาคโฟตอนอยู่และเมื่อมันชนกับเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่บน แผงโซล่าเซลล์ จะเกิดปฎิกริยาส่งผลให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมและเมื่ออิเล็กตรอนไหลผ่านวงจรดังกล่าวก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งในแผงโซล่าเซลล์ ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมาก เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากซิลิกอน เช่น เซมิคอนดักเตอร์ พวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยชั้นบวกและชั้นลบเช่นเดียวกับในแบตเตอรี่ 2.อินเวอร์เตอร์ คือเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบในการทำงานคือ ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จาก แผงโซล่าเซลล์ เข้ามา จากนั้นจึงผ่านกระบวนการกรองไฟฟ้ากระแสตรงที่รับเข้ามานั้นด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ (DC. Modifier) เพื่อให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความราบเรียบ จากนั้นจึงทำการ Convert หรือแปลงให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่มีความเสถียร และมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับไฟฟ้าที่จ่ายมาจากการไฟฟ้า (Grid) ทั้งในด้านแรงดัน (Voltage) และความถี่ของกระแสไฟ […]

RICH – INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER)

RICH – INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER) อินเวอร์เตอร์ คือ เครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบในการทำงานคือ ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(DC.) จาก แผงโซล่าร์เซลล์ เข้ามา จากนั้นจึงผ่านกระบวนการกรองไฟฟ้ากระแสตรงที่รับเข้ามานั้นด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์(DC. Modifier) เพื่อให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความราบเรียบ จากนั้นจึงทำการ Convert หรือแปลงให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(AC.) ที่มีความเสถียร และมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับไฟฟ้าที่จ่ายมาจากการไฟฟ้า(Grid) ทั้งในด้านแรงดัน(Voltage) และความถี่ของกระแสไฟ(Hz.) นอกจากนั้น ตัว INVERTER ของระบบ โซล่ารูฟท็อป เองยังมีข้อดีที่ซ่อนอยู่อีกคือ ระบบ โซล่ารูฟท็อป ยังช่วยปรับ และรักษาระดับแรงดันและความถี่ของไฟฟ้าในอาคารให้เสถียรมากขึ้น ทั้งช่วยแก้ค่า Power Factor แบบปรับค่าได้ทั้ง +/- RICH–INVT Solar Inverter : มีระบบรองรับการผลิตไฟฟ้าทั้งแบบ เฟสเดียว(Single Phase) และสามเฟส (3Phase) RICH–INVT Solar Inverter : สำหรับระบบไฟฟ้าแบบเฟสเดียว(Single Phase) หรือ1Phase มีขนาดของกำลังผลิตเริ่มตั้งแต่5kW […]