Tag Archives: enrichsolar

หลักการทำงานของ แผงโซล่าเซลล์?

หลักการทำงานของ แผงโซล่าเซลล์? แผงโซล่าเซลล์ เมื่อโฟตอนชนกับเซลล์แสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากอะตอม ถ้าตัวนำถูกต่อเข้ากับด้านบวกและด้านลบของเซลล์ มันจะเกิดเป็นวงจรไฟฟ้า เมื่ออิเล็กตรอนไหลผ่านวงจรดังกล่าว พวกมันจะผลิตกระแสไฟฟ้า เซลล์หลายเซลล์ประกอบเป็น แผงโซล่าเซลล์ และสามารถต่อแผงหลายแผง (โมดูล) เข้าด้วยกันเพื่อสร้าง แผงโซล่าเซลล์ ยิ่งคุณปรับใช้พาเนลได้มากเท่าใด พลังงานที่คุณคาดว่าจะสร้างก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แผงโซล่าเซลล์ ทำมาจาก อะไร? แผงโซล่าเซลล์ ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมาก เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากซิลิกอน เช่น เซมิคอนดักเตอร์ พวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยชั้นบวกและชั้นลบ ซึ่งร่วมกันสร้างสนามไฟฟ้า เช่นเดียวกับในแบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร? แผงเซลล์แสงอาทิตย์ PV ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะไหลไปในทิศทางเดียวรอบวงจร ตัวอย่างนี้แสดงแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟให้กับหลอดไฟ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากด้านลบของแบตเตอรี่ ผ่านหลอดไฟ และกลับสู่ด้านบวกของแบตเตอรี่ เมื่อใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กตรอนจะถูกผลักและดึง ย้อนกลับเป็นระยะๆ เหมือนกับกระบอกสูบของเครื่องยนต์ของรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อมีการหมุนขดลวดข้างแม่เหล็ก แหล่งพลังงานต่างๆ มากมายสามารถ “หมุนที่จับ” ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ได้ เช่น เชื้อเพลิงก๊าซหรือดีเซล ไฟฟ้าพลังน้ำ นิวเคลียร์ ถ่านหิน ลม […]