พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซล่าเซลล์

พลังงานหมุนเวียน โซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ดีอย่างไร

ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ความสนใจมากที่สุดในการใช้พลังงานหมุนเวียนให้กับประเทศ เนื่องจากยังมีประชากรบางกลุ่มใช้กันยังไม่แพร่หลาย หรือรู้จักคุณประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มากนัก ดังนั้นในอนาคตจะต้องมีการใช้พลังงานทดแทนจากไฟฟ้าของกฟผ. โดยการใช้ แผงโซล่าเซลล์ ให้เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ศึกษาให้มากขึ้นกว่าคนส่วนใหญ่หรือประชาการในประเทศไทยของเรานั้น ใช้ระบบไฟฟ้าแบบไหนถึงก่อให้เกิดความคุ้มค่า ซึ่งไฟฟ้านั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของอุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิตในสังคม พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือได้มากกว่าพลังงานลมหรือพลังงานน้ำ เนื่องจากคุณไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น จึงนิยมใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนของ โซล่าเซลล์ร่วมกันเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับแหล่งพลังงานอื่นที่ไม่หมุนเวียน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ นั้นมีสามประเภทหลักๆ ดังนี้

1.On-grid – เรียกอีกอย่างว่า grid-tie หรือ grid-feed solar system คือระบบวงจรที่ทำงานโดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

2.Off-grid – เรียกอีกอย่างว่าระบบแบบสแตนด์อโลน จะมี 3ระบบย่อยดังนี้

2.1 ระบบประเภทไม่มีแบตเตอรี่ แต่จะมีโหลดที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง DC มักใช้กับระบบที่ไม่สำคัญ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืน
2.2 ระบบประเภทที่มีแบตเตอรี่และมีโหลดที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง DC ระบบนี้เหมาะกับระบบที่ไม่จำเป็นต้องมีการแปลงไฟฟ้า AC
2.3 ระบบนี้มักใช้ในสถานการณ์ที่ ต้องมีการใช้ไฟฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืน

3.Hybrid – เป็นการผสมผสานระหว่างระบบแบบ on-grid และ off-grid มีที่เก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์และมีการเชื่อมต่อกริด คือ นำพลังงานไฟฟ้าถูกแปลงเป็นกระสลับแล้ว มาใช้งาน ในระหว่างนั้นถ้าโหลดของเราที่ใช้งานมีเพียงเล็กน้อย แต่ การผลิตนั้นทำได้มากกว่า พลังงานที่ผลิคเกินขึ้นมานั้นจะถูกส่งกลับไปเก็บยังแบตเตอรี่

ถ้าอยากรู้ว่าพลังงาน โซล่าเซลล์ โซล่ารูฟท็อป ทั้ง 3 แบบนี้ต่างกันอย่างไร กดลิ้งด้านล่างนี้เลย
↓↓↓↓
1.โซล่ารูฟท็อป ระบบออฟกริด
2.โซล่ารูฟท็อป ระบบออนกริด
3.โซล่ารูฟท็อป ระบบ ไฮ-บริด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *