Tag Archives: ไฮ-บริด

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด

หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด ระบบโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคา โดยใช้แบตเตอรี่ เพื่อสำรองกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าดับ คือจะมีระบบแบตเตอรี่ มาสำรองพลังงาน รูปแบบการทำงาน คือเมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ก็แปลงเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสไฟตรง (DC) แล้วส่งต่อมายัง ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ซึ่งไฮบริดอินเวอร์เตอร์ก็แปลงเป็นไฟกระแสสลับ (AC) จะจ่ายกระแสไฟให้กับระบบกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน และกำลังไฟฟ้าที่เหลือ จะถูกเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่สำรอง เมื่อกำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์น้อยเกินไป ระบบจะดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาช่วยเสริม ในกรณีที่ไฟดับ ระบบจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ จุดเด่นของระบบนี้คือ มีระบบสำรองไฟในช่วงที่ไฟดับ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นจะต้องใช้ หลักการทำงานระบบโซล่ารูฟท็อป ไฮ-บริด Solar Rooftop ระบบไฮบริด เป็นระบบการสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่มีแบตเตอรี่ไว้สำรองพลังงาน เพื่อใช้เวลาที่ไฟจาการไฟฟ้าดับ เมื่อมีแสงแดดแผง โซล่าเซลล์ จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อผลิต เป็นไฟกระแสตรงผ่านอินเวอร์เตอร์ เพื่อกระทำชาร์จกระแสไฟฟ้า ไปสู่แบตเตอรี่ จนเต็ม ขณะเดียวกัน อินเวอร์เตอร์ ก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับ ส่งไปใช้งาน ยังวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าข้างในบ้านด้วย เมื่อมีเงามาบดบังแสงแดด หรือ เมื่อมีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านมากขึ้น ระบบโซล่าเซลล์ จะผลิตกระแสไฟได้ลดลง อินเวอร์เตอร์จะทำการประเมินผล […]