Tag Archives: วิธีประหยัดค่าไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีประหยัดค่าไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีประหยัดค่าไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีประหยัดค่าไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกวันนี้พลังงานไฟฟ้าได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเรา ด้วยยุคสมัยที่มีการพัฒนามากขึ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้นด้วย ข่าวดีก็คือด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปัจจุบันเรามีทางเลือกมากขึ้นในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น แผงโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์คืออะไร ? โซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า พวกเขาเรียกอีกอย่างว่าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์และประกอบด้วยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์เช่นซิลิกอน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ โซล่าเซลล์ พลังงานจากแสงอาทิตย์จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเหล่านี้สร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้   โซล่าเซลล์มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร ? โซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ทำงานโดยเปลี่ยนแสงแดดเป็นไฟฟ้า กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อโฟตอน (อนุภาคของแสง) จากดวงอาทิตย์กระทบกับโซล่าเซลล์ โฟตอนถูกดูดซับโดยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งทำให้อิเล็กตรอนตื่นเต้นและกระโดดไปสู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้น จากนั้นอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปมาได้ และสร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อไหลผ่านวัสดุ โดยทั่วไปแล้วโซล่าเซลล์ประกอบด้วยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์หลายชั้น ชั้นบนสุดทำจากฟิล์มบางๆ ของวัสดุ เช่น ซิลิกอน ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดูดซับแสงแดด โดยทั่วไปชั้นล่างสุดทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ประเภทต่างๆ ที่ช่วยในการรวบรวมอิเล็กตรอนและสร้างกระแสไฟฟ้า เมื่อโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าแล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในภายหลังได้ โซล่าเซลล์สามารถใช้เป็นพลังงานได้ทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องคิดเลข ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่และแม้แต่ทั้งเมือง   ประโยชน์ 4 ข้อของการใช้โซล่าเซลล์ มีประโยชน์ 4 ข้อที่จะนำมาแบ่งให้ในการใช้โซล่าเซลล์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่าย: […]