Tag Archives: ระบบโซล่าร์

การดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ ด้วยตนเองเบื้องต้น

การดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ ด้วยตนเองเบื้องต้น การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบโซล่าร์ให้ยาวนานขึ้น ทั้งนี้การดูแลเบื้องต้นสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดปัดฝุ่นจากภายนอกก็เพียงพอ ตรวจสอบดูคราบ หรือร่องรอยของสัตว์ มด หรือแมลงที่อาจเข้าไปตามช่องว่างได้อุปกรณ์ทุกชิ้นของระบบ โซล่ารูฟท็อป ที่ติดตั้งโดยพนักงานของ บริษัท ENERICH ENERGY มีการรับประกันระบบ และอุปกรณ์ทุกชิ้น ENRICH ENERGY Solar Rooftop ASSIST : มีสายด่วนให้การช่วยเหลือ เบริการข้าทำการตรวจเช็คให้เป็นระยะ ติดต่อขอคำแนะนำปรึกษาได้ทันทีผ่านสายด่วน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มายังไง? ระบบ โซล่ารูฟท็อป หรือระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ มีหลักในการทำงานคือ การเปลี่ยนรูปของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ Photon ในแสงพุ่งเข้ามาตกกระทบกับผลึกซิลิกอนบนแผงโซล่าเซลล์ แล้วเกิดปฏิกิริยาของการวิ่งข้ามกันของอิเล็คตรอนจำนวนมหาศาลตลอดเวลา จึงสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระแสไฟฟ้าที่ได้ออกมาจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าเป็นบวก(+) และลบ(-) เหมือนกันกับในแบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉายนั่นเอง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตออกมาจากแผงโซล่าเซลล์ เอามาใช้งานกับเครื่องไฟฟ้าในบ้านเลยได้มั้ย ? ยังไม่ได้! เพราะกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจาก แผงโซล่าเซลล์ นั้น เป็นไฟฟ้ากระแสตรง แบบเดียวกันกับถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่รถยนต์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นเส้นตรงแบบต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีหยุด […]