Tag Archives: ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องปลอดภัย และมีมาตรฐาน

ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องปลอดภัย และมีมาตรฐาน

ติดตั้ง-โซล่ารูฟท็อป-ต้องปลอดภัย-และมีมาตรฐาน

ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องปลอดภัย และมีมาตรฐาน ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องปลอดภัย และมีมาตรฐาน เมื่อติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป การติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะต้องติดตั้งจากพื้นที่สูง ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ที่ไมได้มาตรฐานสากลอาจมีผลเสียที่ตามมาหรือทำให้วงจรเสียดายได้ สิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎหมาย ที่ต้องรู้การติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป การออกแบบ ให้เหมาะสม ตรวจสอบโครงสร้างหลังคาว่าสามารถรับน้ำหนักได้หรือไม่ เพราะแผงโซล่าเซลล์ที่จะนำมาติดตั้งมีน้ำหนักพอสมควร ซึ่งถ้าติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ทั้งระบบมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หลายแผง จะรับน้ำหนัก ได้หรือไม่ สถานที่ติดตั้ง ทิศทางของแสงต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีเงาบดบัง และมองถึงการบำรุงรักษาพร้อมการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งคำคัญมากเพราะถ้าติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน เจ้าบ้านอาจได้รับอันตรายจากส่วนนี้ได้ กฎหมายที่ต้องรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ โซล่ารูฟท็อป มอก. 61215เล่ม1(1)-2561 เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงโซล่าเซลล์ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งได้กำหนดไว้เฉพาะชนิดผลึกซิลิคอน สำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาวในภูมิอากาศทั่วไป มอก.2210 เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงโซล่าเซลล์ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ใช้เฉพาะชนิดฟิล์มบาง สำหรับใช้งานกลางแจ้ง ร่างประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practice: COP) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม […]