Tag Archives: ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้หรือไม่ ?

แผงโซล่าเซลล์สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้หรือไม่

แผงโซล่าเซลล์สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้หรือไม่ ? แผงโซล่าเซลล์สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้หรือไม่ ? มีการติดตั้งโซล่าเซลล์และโซล่ารูฟท็อปกระจายไปมากกว่า 2 ล้านแห่งในสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ หลายคนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟไหม้ระบบแผงโซล่าเซลล์นั้นหายาก อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านและธุรกิจจำนวนมากต้องการรับทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงไฟที่แผงโซล่าเซลล์ เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้ว่าคุณจะสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และโซล่ารูฟท็อปได้อย่างเหมาะสมตามความปลอดภัยในปัจจุบันทั้งหมด แต่ไฟจากแสงอาทิตย์ก็อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีกระบวนการด้านความปลอดภัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย ในบทความนี้ เราจะมาดูรายละเอียดการเกิดไฟไหม้ของแผงโซล่าเซลล์ โอกาสที่แผงโซล่าเซลล์จะการเกิดไฟไหม้ ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้แผงโซล่าเซลล์และโซล่ารูฟท็อป นั้นน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ไม่มีเปอร์เซ็นต์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่อยู่ที่ประมาณ 0.006% ตามข้อมูล ของบริษัท มุงหลังคาสัญชาติเยอรมัน ค่านี้ค่อนข้างต่ำ ทำให้โอกาสที่แผงโซล่าเซลล์ ของคุณจะถูกไฟไหม้เล็กน้อย นอกจากนี้ แผงโซล่าเซลล์และโซล่ารูฟท็อปยังถูกใช้ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว ในช่วงเวลานั้น เราสามารถเชื่อมโยงการยิงเพียงไม่กี่ครั้งกับโมดูลแผงโซล่าเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบไฟฟ้ามักมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ และแผงโซล่าเซลล์ก็ไม่ได้รับการยกเว้น อย่างไรก็ตาม หากคุณเข้าใจสาเหตุของเพลิงไหม้ คุณสามารถขจัดปัญหาได้ อะไรทำให้แผงโซล่าเซลล์ติดไฟได้ ? มีสาเหตุหลายประการที่แผงโซล่าเซลล์และโซล่ารูฟท็อปสามารถทำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้ ได้แก่: ระบบที่ออกแบบมาไม่ดี ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง สินค้ามีตำหนิ แรงดันไฟเกิน ไฟกระชาก ฟ้าผ่า สาเหตุใดๆ เหล่านี้อาจนำไปสู่จุดร้อนภายในระบบ ซึ่งอาจติดไฟได้ เจ้าของบ้านและธุรกิจแต่ละรายต้องระวังว่าระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์มีสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องเมื่อทำการเชื่อมต่อ สายไฟต้องเป็นสายไฟที่เหมาะกับงานด้วย โปรดจำไว้ว่า สายไฟทั้งหมดต้องมีฉนวนที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา การไม่ทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความผิดพลาดของ arc ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสย้อนกลับ และความผิดปกติที่พื้นซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเดียวกันกับที่คุณอาจเผชิญเมื่อติดตั้งไฟฟ้าจากโครงข่ายในบ้านของคุณ วิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการไฟไหม้แผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังบางประการที่คุณสามารถทำได้ ได้แก่: การเลือกช่างติดตั้งโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสบการณ์ […]

แผงโซล่าเซลล์ สำหรับอาคารหรือที่พักอาศัย ใหม่

แผงโซล่าเซลล์ สำหรับอาคารหรือที่พักอาศัย ใหม่

แผงโซล่าเซลล์ สำหรับอาคารหรือที่พักอาศัย ใหม่ การติดตั้งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ในอาคารสร้างใหม่ทั่วประเทศไทยกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและราคาบ้านสูงขึ้น ข้อบังคับของ SAP คืออะไร? บ้านที่สร้างใหม่ทั้งหมดในปัจจุบันจำเป็นต้องมีมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น Solar PV เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และผ่านการคำนวณ SAP(การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์) การคำนวณ SAP เป็นคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 100+ ซึ่งระบุต้นทุนพลังงานประจำปีและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของทรัพย์สินตามปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง ระบบทำความร้อน ไฟส่องสว่าง และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ SAP Ratings เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านใหม่ทั้งหมดภายใต้ส่วนที่ L ของข้อบังคับอาคารตั้งแต่ปี 1995 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสร้างใหม่จำเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น ตอนนี้จึงต้อง “ผ่าน” กำหนดให้ใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 10% ในสถานที่เพื่อผลิตเอง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้อาจแตกต่างกันไปตามสภา การคำนวณ SAP ยังใช้ในการผลิตคะแนนใบรับรองประสิทธิภาพพลังงาน (EPC) การจัดอันดับ EPC ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานของสถานที่ให้บริการและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยทั่วไป การเช่าหรือขายทรัพย์สินที่ไม่มีการจัดระดับ EPC ถือเป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สิ่งปลูกสร้างใหม่ทั้งหมดจะต้องผ่านการจัดอันดับ SAP […]

สถานที่ไหนเหมาะสำหรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป

สถานที่ไหนเหมาะสำหรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป-3

สถานที่ไหนเหมาะสำหรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป หากคุณติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในที่ที่เหมาะสม อาจส่งผลโดยตรงต่อการผลิตพลังงานของแผงโซล่าเซลล์ PV สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอโดยได้รับแสงแดดโดยตรงเพียงพอ โดยทั่วไป แผงโซล่าเซลล์จะติดตั้งบนพื้นดินและบนหลังคา ตำแหน่ง และทิศทางเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสถานที่ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ กันจะได้ไม่พลาดเสียใจภายหลัง สถานที่ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การเปิดรับแสงแดดสูงสุดเป็นเป้าหมายในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จึงทำให้การติดตั้งบนหลังคาเป็นที่นิยมมากขึ้น เจ้าของบ้านยังสามารถเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นเพื่อให้มีการผลิตเพียงพอจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีเหตุผลว่าทำไมผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มักจะคิดถึงหลังคาเป็นอันดับแรกเสมอ เพราะหลังคาคือจุดที่อยู่สูงและให้แสงแดดดีที่สุด แต่ต้องไม่มีต้นไม้หรืออะไรมาบัง ซึ่งรับประกันการผลิตกระแสไฟได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อนี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม พวกเขาสามารถแนะนำโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนพื้นดินได้ การพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะบนหลังคาหรือบนพื้นดิน 1. ความโน้มเอียงและการวางแนว เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์นำมาซึ่งการใช้งานที่หลากหลาย บ่อยครั้งที่คุณสามารถเห็นพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนเสาธงเพื่อความปลอดภัย และเทคโนโลยีล่าสุดมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำถนนพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ เรามีแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งในน้ำนิ่งในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีใดก็ตาม การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้องรับมือกับความเอียงและการวางแนว ซึ่งรับประกันว่าจะได้รับพลังงานสูงสุด โดยทั่วไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะเดินตามเส้นทางที่ออกแบบไว้ตลอดทั้งปี การเคลื่อนไหวนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ นอกจากนี้ แอซิมัทยังเป็นมุมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อเลือกมุมแอซิมัทสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เราพิจารณาสองลักษณะที่ต้องการ ซีกโลกเหนือ:สถานที่ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้จำเป็นต้องมีแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ ซีกโลกใต้:สถานที่ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยหันไปทางทิศเหนือเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น แผงโซลาร์ ตามหลักการแล้ว การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดควรปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ ไม่ว่าจะเป็นโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่หรือการติดตั้งตามที่อยู่อาศัย หลังคาที่หันไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับการติดตั้งแผง PV หากหลังคาของคุณหันไปทางทิศเหนือ คุณก็สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินได้ […]