Tag Archives: การชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการคิดค่าชาร์จอย่างไร

การชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการคิดค่าชาร์จอย่างไร

การชาร์จไฟรถยนตพลังงานไฟฟ้ามีการคิดค่าชาร์จอย่างไร

การชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการคิดค่าชาร์จอย่างไร การชาร์จไฟรถยนตพลังงานไฟฟ้ามีการคิดค่าชาร์จอย่างไร การชาร์จคุณเพียงแค่เสียบสายชาร์จเข้ากับจุดชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้า การใช้เวลาในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านานหรือไม่นานจะขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า และกำลังไฟของเครื่องชาร์จ โดยทั่วๆไปแล้วเครื่องชาร์จที่ใช้ในบ้านจะใช้เวลานานที่สุด ต่างกับเครื่องชาร์จตามปั๊มน้ำมันและห้างสรรพสินค้า คุณสามารถเสียบรถยนต์ไฟฟ้าของคุณเข้ากับเต้ารับปกติที่บ้านและชาร์จไฟได้ แต่ถ้าบ้านของคุณใช้พลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน แสดงว่าคุณยังคงเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้เวลาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านใช้เวลานานเกินไป สามารถติดตั้งจุดชาร์จ EV เฉพาะจุดได้ การติดตั้งจะต้องมีค่าจ่ายล่วงหน้าเพื่อจะทดแทนค่าน้ำมัน และสามารถชาร์จรถของคุณได้อย่างรวดเร็วที่บ้าน โดยใช้พลังงานที่มีค่าใช้จ่ายน้อย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้จริงไหม ? การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์สามารถทำได้จริง แต่ต้องติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน จะช่วยประหยัดเงินในการซื้อแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ นอกจากแผงโซล่าเซลล์แล้วควรติดตั้งแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ไว้ด้วย เพราะว่าตอนกลางวันแผงโซล่าเซลล์จะชาร์จไฟฟ้าแต่ในเวลากลางคืน คุณต้องการที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและดึงพลังงานจากกริด แบตเตอรี่โซล่าเซลล์จะใช้เก็บพลังงานส่วนเกินที่ชาร์จได้จากแฝงโซล่าเซลล์ในตอนกลางวัน เพื่อสามารถเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืน และขอแนะนำให้เพิ่มแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน เพื่อให้ไฟในบ้านยังใช้งานได้ตามปกติและ Ev ของคุณก็ได้รับการชาร์จไฟได้ในขณะที่ไฟฟ้ากระทันหัน การชาร์จ EV ด้วยแผงโซล่าเซลล์จะมี 2 วิธีด้วยกัน อย่างแรกเป็นแบบปลั๊กสายชาร์จมาตรฐาน และอย่างที่สองคือจุดชาร์จในบ้านที่มีการติดตั้งโดยเฉพาะ สำหรับบ้านที่มีจุดชาร์จเป็นอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์เข้ากับรถยนต์ ข้อดีของบ้านที่มีจุดชาร์จคือสามารถชาร์จรถของคุณได้เร็วกว่าปลั๊กมาตรฐาน ซึ่งปกติจะใช้เวลาโดยประมาณ 12 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นหากรถของคุณมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ หากที่บ้านหรือที่พักอาศัยของคุณได้รับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้เรียบร้อยแล้ว การติดตั้งจุดชาร์จที่ดีกว่ามีกำลังชาร์จมากกว่าจะเป็นประโยชน์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ EV เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า และการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ที่ชาร์จที่รวดเร็วมีคุณภาพ : จุดชาร์จติดตั้งที่บ้านจะสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพในการชาร์จที่เร็วกว่าการชาร์จแบบมาตรฐานทั่วไป ในขณะที่การชาร์จผ่านที่ชาร์จมาตรฐานอาจใช้เวลา 12 […]