Tag Archives: เผย 5 เทคโนโลยีสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของปี 2022

เผย 5 เทคโนโลยีสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของปี 2022

เผย-5-เทคโนโลยีสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของปี-2022

เผย 5 เทคโนโลยีสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของปี 2022 เผย 5 เทคโนโลยีสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของปี 2022 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เริ่มมีการนำเอามาใช้กันบ้างแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2022 มีสิ่งสำคัญอย่างซอฟต์แวร์ ( Software ) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ผู้ผลิตได้รับผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ผลิตรถยนต์จะมุ่งเน้นในการพัฒนาเครื่องยนต์ และให้ผู้อื่นเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  ในยุคสมัยนี้มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการเสริมสร้างความแตกต่างให้รถยนต์ และมีซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของผลกำไรให้กับผู้ผลิต  โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จะแปลงสภาพเป็นบริษัทเทคโนโลยีหรือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในที่สุด การ์ทเนอร์ เผย 5 แนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญในปี 2022 ที่ผู้บริหารด้านไอทีควรพิจารณาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 แนวโน้มเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำปี 2022 แนวโน้มที่ 1 : ผู้ผลิตรถยนต์จะทบทวนแนวทางการจัดหาชิ้นส่วน (Hardware) ผู้ผลิตรถยนต์กำลังพิจารณากลยุทธ์จัดเก็บสินค้าคงคลังระยะยาวที่ยึดตามหลักการจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดีหรือ Just-In-Time (JIT) ซึ่งส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (OEM) รวมถึงซัพพลายเออร์ระดับ Tier 1 ไม่มีสินค้าสำรองในช่วงภาวะการขาดแคลนชิปต่าง ๆ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องทบทวนว่าจะจัดการกับผู้ผลิตชิปอย่างไร รวมถึงการพิจารณาพัฒนาชิปของตนเองการ์ทเนอร์คาดว่าในปี 2025 (50%) ของ 10 บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ชั้นนำ จะผลิตชิปของตนเอง […]