Tag Archives: สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก รถยนต์ไฟฟ้า (EVs) พร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในความพยายามระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากข้อมูลของInternational Energy Agency (IEA) ผู้บริโภคใช้เงิน 120 พันล้านเหรียญสหรัฐ (USD) ในการซื้อ EV ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 50% จากปี 2020 และมีรถยนต์ไฟฟ้ามากมายอย่าง รถตู้ รถบรรทุก และรถบัสมากกว่า 11 ล้านคันทั่วโลกที่นำมาขับออกบนท้องถนน อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของยานพาหนะทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ การเพิ่มอัตราการนำมาใช้จริงขึ้นอยู่กับการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือได้ทั่วโลกเป็นส่วนใหญ่ Climate Group เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศมีรายงานว่าสมาชิกของ โครงการ EV100 อ้างว่าการไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำ EV มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ในการสำรวจเจ้าของ EV 3,500 รายในสหรัฐอเมริกาในปี 2022 โดยกลุ่มผู้สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า มีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง รายงานว่ามีปัญหากับสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดคือเครื่องชาร์จที่ไม่ทำงาน และจากการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าเจ้าของรถ EV ประมาณ 1 ใน 5 […]