Tag Archives: ต้องการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องขออนุญาต หน่วยงานไหนบ้าง

ต้องการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องขออนุญาต หน่วยงานไหนบ้าง

ต้องการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องขออนุญาต หน่วยงานไหนบ้าง หลายๆท่านยังไม่มีความรู้เรื่องการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป หรือโซล่าเซลล์ ว่าต้องทำอย่างไรดำเนินการยากไหม เลยเกิดความลังเลที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อป สำหรับโซล่าเซลล์ที่ต้องขออนุญาตติดตั้งนั้น จะเป็นแบบออนกริด (On grid) ที่กระบวนการทำงานต้องใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าร่วมด้วย ซึ่งการขออนุญาตนั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขออนุญาตติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาที่พักอาศัย 2.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อลงทะเบียนแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 3.การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอใช้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด ทั้งนี้ต้องติดต่อหน่วยงานใดขึ้นอยู่ที่ไฟฟ้าในละแวกบ้านคุณอยู่ในความรับผิดของใคร สำหรับค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตนั้น โดยรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท ใครที่กำลังจะติดตั้งโซล่าเซลล์เองก็อย่าลืมศึกษาให้ดี และขออนุญาตให้ครบทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายโซล่าเซลล์โดยไม่รู้ตัว บริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการรับติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อป เกิดขึ้นมากมาย โดยบริษัทเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้บริการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับคุณแบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบระบบ ตรวจสอบหน้างานก่อนติดตั้ง ดำเนินการติดตั้ง นำวิศวกรมาตรวจสอบมาตรฐาน ทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน ยื่นขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงตามระยะเวลา ซึ่งบริษัท Enrich Energy ก็คือ1ในบริษัทที่จะดำเนินการให้ลูกค้าทุกท่านแบบครบวงจร ทำให้ลูกค้าแทบไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไรเลย ทางทีมงานของเรา จะดูแลให้ทั้งหมด ข้อดีของบริษัทติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 1.สบายใจหายห่วง ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถออกแบบระบบโซล่ารูฟท็อป […]