แผงโซล่าเซลล์ วิวัฒนาการช่วยการประหยัดไฟโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ในการรับพลังงานจากแสงแดดของดวงอาทิตย์ ซึ่ง แผงโซล่าเซลล์ นั้นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเก็บพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน หรือ อินเวอร์เตอร์ ที่ใช้เก็บแบตเตอรี่จากแผงโซล่าเซลล์นั่นเอง แผงโซล่าเซลล์นั้นมีหลายขนาด หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีค่าความจุของการรับพลังงานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้ระบบโซล่ารูฟท็อป ซึ่งแต่ละพื้นที่ก่อนจะติดตั้งจะต้องมีการคำนวณให้แน่ชัดว่าการติดตั้งระบบโซล่านั้นควรใช้ระบบไหน ขนาดเท่าใด และเหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าทดแทนได้จริงหรือไม่ แผงโซล่าเซลล์ หลักๆมี 3ประเภท ดังนี้

1.แผงโซล่าเซลล์ประเภท ฟิล์มบาง ( Solar Panel Thin Film )

แผงโซล่าเซลล์ อะมอร์ฟัส เป็นชนิดหนึ่งของแผงโซล่าฟิล์มบาง หลักการโดยทั่วไปของการผลิต โซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC) คือ การเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า มารีดเป็นชั้นบางๆหรือฟิล์มซ้อนกันหลายๆชั้น จึงเรียกแผงประเภทนี้ว่า ฟิล์มบาง ซึ่งสารฉาบที่ว่านี้ก็มีด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุที่นำมาผลิต ได้แก่
1.1.อะมอร์ฟัส Amorphous silicon (a-Si)
1.2.Cadmium telluride (CdTe)
1.3.Copper indium gallium selenide (CIS/CIGS)
1.4.Organic photovoltaic cells (OPC)

ด้านประสิทธิภาพของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบางนั้น มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำสารมาทำเป็นฟิล์มฉาบ
สำหรับบ้านเรือนที่นำแปงโซล่าเซลล์นี้มาใช้งาน จะให้ค่าประสิทธิภาพอยู่ประมาณ 5%นั่นเอง

2. แผงโซล่าเซลล์ประเภท โพลีคริสตัลไลน์ ( Solar Panel Polycrystalline Silicon )

แผงโซล่าเซลล์ โพลีคริสตัลไลน์ เป็นแผงชนิดแรก ที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยส่วนใหญ่เรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline) แต่บางครั้งก็เรียกว่า มัลติคริสตัลไลน์ (multi-crystalline) โดยในกระบวนการผลิตที่จะนำเอาซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยมได้เลย ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกที จึงทำให้แผ่นเซลล์แต่ละเซลล์ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีตัดมุม สีของแผงจะออกสีน้ำเงินไม่เข้มมาก
แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับชนิด โมโนคริสตัลไลน์

3.แผงโซล่าเซลล์ประเภท โมโนคริสตัลไลน์ ( Solar Panel Monocrystalline Silicon )

แผงโซล่าเซลล์ ประเภทโมโนทำมาจาก ผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือเรียกว่า single crystalline (single-Si) ขั้นตอนการผลิตง่ายกว่าชนิดอื่น เพราะจะเห็นแผ่นเซลล์แต่ละเซลล์ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้ม
อีกทั้งแผงโซล่าเซลล์ Monocrystalline ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง เริ่มมาจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอก ที่เกิดจากกระบวนการกวนผลึกให้เกาะกันที่แกนกลาง ที่เรียกว่า Czochralski process จึงทำให้เกิดแท่งทรงกระบอก จากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมออกทั้งสี่มุม จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้วัตถุดิบโมโนซิลิคอนลง ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นอีกที แผงโมโนคริสตัลไลน์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เมื่ออยู่ในภาวะที่รับแสงได้น้อย

จัดจำหน่าย ขายแผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ติดตั้งโซล่ารูฟ