Tag Archives: Invt

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป สิ่งแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่า โซล่ารูฟท็อป คืออะไร ทำไมทุกวันนี้คนถึงนิยมติดตั้งเจ้า โซล่ารูฟท็อป ระบบโซล่ารูฟท็อป คือ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่าน แผงโซล่าเซลล์ บนหลังคา หรือจุดที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ โดยระบบจะเริ่มทำงานเมื่อ แผงโซล่าเซลล์ ได้รับแสงอาทิตย์ และจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้น อินเวอร์เตอร์ หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า จะทำหน้าที่ แปลงไฟฟ้าที่ได้จาก โซล่าเซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในบ้าน โรงงานหรืออาคาร ได้ หากใครที่ยังไม่เข้าใจระบบโซล่ารูฟท็อป อ่านบทความเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจ ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ โซล่ารูฟท็อป คืออะไร มาดูสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่เราจะติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป กันดีกว่า ข้อ1.อย่างแรกต้อง หาข้อมูลให้พร้อมก่อนติดตั้งโซล่ารูฟท็อป เราต้องทำการสำรวจความพร้อม และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อม และคำนวณแผนการลงทุนในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ยกตัวอย่างเช่น ภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากใบไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน ความพร้อมของพื้นที่สำหรับติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ เช่น ขนาดของหลังคาหรือจุดที่รับแสงได้ดี และความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา เพื่อให้การคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แบะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ […]