Tag Archives: แผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก

Solar Flash Tests คืออะไร สำคัญอย่างไร

Solar Flash Tests คืออะไร สำคัญอย่างไร การทดสอบแฟลช: ภูมิหลังทางเทคนิคและความสำคัญ Solar Flash Tests หรือ Sun Simulator Tests ทดสอบประสิทธิภาพกระแสไฟออกจากแผงโซล่าเซลล์ของแผง Solar PV และเป็นขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานเพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจว่าแต่ละแผงโซล่าเซลล์ ของแผง PV(Photovoltaic) จะสามารถทำงาน ได้สอดคล้องกัน การทดสอบแฟลชเทสพลังงานแสงอาทิตย์ – ทางเทคนิค อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความสอดคล้องของประสิทธิภาพกระแสไฟออกเซลล์ของแผงโซล่าเซลล์ PV คือเครื่องทดสอบแฟลชหรือเครื่องจำลองดวงอาทิตย์ ระหว่างการทดสอบแฟลช เซลล์ของแผง PV จะถูกแสงแฟลชในช่วงเวลาสั้น(1ms ถึง 30 ms)สว่าง(100 mW ต่อ ตร.ซม.)จากหลอดไฟอาร์คที่เติมซีนอน สเปกตรัมกระแสไฟออกของหลอดไฟนี้ใกล้เคียงกับสเปกตรัมของดวงอาทิตย์มากที่สุด คอมพิวเตอร์จะรวบรวมกระแสไฟออกและข้อมูลจะถูกเปรียบเทียบกับ เซลล์ของแผงโซล่าเซลล์ อ้างอิงที่สอบเทียบแล้ว ข้อมูลอ้างอิงจะมุ่งไปที่กระแสไฟออกปรับเทียบตามการฉายรังสีแสงอาทิตย์มาตรฐาน ผลการทดสอบแฟลชเทสจะเปรียบเทียบกับข้อกำหนดข้อมูลของประเภทของ แผงโซล่าเซลล์ของแผง PV ซึ่งพิมพ์อยู่บนฉลากที่ด้านหลังของแผงโซล่าเซลล์ของแผงในรูปแบบย่อ อะไรคือการวัดที่แน่นอนระหว่างการทดสอบแฟลชเทส? พารามิเตอร์ของโซล่าเซลล์ วัดที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน (STC) อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ เมื่ออุณหภูมิเซลล์ของแผงโซล่าเพิ่มขึ้น สองสิ่งจะเกิดขึ้น ประการแรก: […]

คุ้มหรือไม่?…ถ้าจะติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป

คุ้มหรือไม่?…ถ้าจะติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ประโยชน์ของแผงโซล่าเซลล์มีมากกว่าต้นทุนหรือไม่? พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านคืออะไร? เจ้าของบ้านที่ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่ารูฟท็อป สามารถได้รับประโยชน์มากมาย : ค่าไฟฟ้าที่ลดลง และมูลค่าบ้านที่อาจสูงขึ้น แต่ประโยชน์เหล่านี้มักมาพร้อมกับค่าติดตั้งและบำรุงรักษาที่ข้อนข้างสูง และขนาดของประโยชน์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันอย่างมากจากบ้านหนึ่งไปอีกหลังหนึ่ง บทความนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านทำการคำนวณทางการเงินที่จำเป็นในการพิจารณาเพื่อให้เราตัดสินใจง่ายขึ้น ในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่ารูฟท็อป ในบ้านพักอาศัย ประเด็นที่สำคัญ ของ โซล่ารูฟท็อป – ไม่เพียงแต่พลังงานแสงอาทิตย์จะดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่คุณยังสามารถสร้างรายได้จากการขายพลังงานส่วนเกินกลับคืนสู่กริดได้อีกด้วย – ในขณะที่ต้นทุนลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ควรศึกษาการติดตั้งและบำรุงรักษา แผงโซล่าเซลล์ ด้วย – แผงโซล่าเซลล์ เหมาะที่สุดสำหรับบ้านที่ได้รับแสงแดดเพียงพอตลอดทั้งปี – ก่อนดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่ารูฟท็อป ต้องเข้าใจทั้งปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจก่อน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่ารูฟ โดยหลักการแล้ว การพิจารณาว่าการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่ารูฟ สำหรับบ้านของคุณเหมาะสมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องง่าย คุณจะต้องคำนวณ ตามนี้ 1.ต้นทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solar roof 2.มันจะผลิตพลังงานได้มากแค่ไหน 3. สิ่งที่คุณจะจ่ายสำหรับพลังงานในปริมาณเท่ากัน 4. การลงทุนล่วงหน้าของคุณต้องใช้เวลากี่ปีในการคืนทุน 5.ระบบจะจ่ายเองภายในห้าปีหรือไม่ ถ้าใช่และคุณมีทุนสำรองล่วงหน้า อาจเป็นความคิดที่ดี หากคุณต้องรอนานขึ้นเพื่อการออมหรือกู้เงินเพื่อซื้อระบบ คุณจะต้องพิจารณาการตัดสินใจอย่างรอบคอบ […]

ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป บ้านพักอาศํย ได้รับการผ่อนผัน PEA ทันที

ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป บ้านพักอาศํย ได้รับการผ่อนผัน PEA ทันที ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ประกาศให้การไฟฟ้าพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ หรือขยะ โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิม ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการมอบหมายของ กพช. กำหนด นั้น ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ หรือขยะ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวยังคงมีผลผูกพันอยู่ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ผลิตไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดโครงการขั้นตอนดำเนินการ ตลอดจนยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า และติดตามผลการพิจารณา ทั้งนี้สำหรับผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันมากกว่า 6 เมกะวัตต์หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าจาก กฟภ. แล้วต้องนำหนังสือดังกล่าวไปประกอบการยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. และในขั้นตอนการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าต้องนำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงมาประกอบการยื่นด้วย ประเด็นของวันนี้คือ กฟภ. ได้ผ่อนผันข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โซล่ารูฟท็อป บ้านพักอาศํย หากมีกำลังผลิตติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ไม่เกิน 5 […]

ทำความรู้จัก รถพลังงานโซล่าเซลล์คันแรก Lightyear 0

ทำความรู้จัก รถพลังงานโซล่าเซลล์คันแรก Lightyear 0 Lightyear 0 รถพลังงานโซล่าเซลล์ สัญชาติเนเธอร์แลนด์ เตรียมรุกตลาดในปลายปีนี้ วิ่งได้ 7 เดือน ไม่ต้องชาร์จไฟ แบตฯ เต็มวิ่งได้ 625 กม. ไกลมาก และถือว่าสุดยอดมากๆ ในโลกของเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานทางเลือก กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ตลอดร้อยกว่าปีที่ผ่านมา รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลครองตลาดยาวนาน จนกระทั่งในปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ค่ายรถยนต์ใหม่ๆ ถือกำเนิดขึ้นเป็นดอกเห็ดไปพร้อมกับการแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวล้ำกว่าเดิม โดยเฉพาะการทำให้รถ EV สามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้น แบตเตอรี่เก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้น นานขึ้น หรือแม้แต่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เคยเป็นเพียงยานยนต์ในนวนิยายวิทยาศาสตร์ หรือยานยนต์ต้นแบบที่ดูแล้วจะทำไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้ ก็กำลังจะกลายเป็นของที่ใช้ได้จริงแล้ว ใครจะเชื่อว่า รถยนต์พลัง โซล่าเซลล์ จะกำลังเข้าสู่ตลาดการค้าเชิงพาณิชย์ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ‘Lightyear’ บริษัทสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์ ได้เปิดตัวนวัตกรรมรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่พร้อมผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังรุ่นแรกของโลกแล้ว ในรุ่น ‘Lightyear 0’ หลังจากใช้เวลายาวนานถึง 6 ปี ในการวิจัย พัฒนา การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างรถต้นแบบและการทดสอบ พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตในช่วงเดือนกันยายนนี้ ความน่าสนใจคือ […]