เชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณกับระบบ ออนกริด

ระบบโซล่าเซลล์แบบต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connected PV Systems)

เชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณกับระบบ ออนกริด

เชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณด้วยระบบออนกริด
ระบบโซล่าเซลล์แบบต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connected PV Systems)หรือที่เราเรียกกันว่า โซล่ารูฟท็อป ระบบออนกริด คือ ระบบแผงโซล่าเซลล์ แสงอาทิตย์หรืออาร์เรย์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าผ่านหน่วยอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยให้ทำงานควบคู่ไปกับ Grid ของสาธารณูปโภคไฟฟ้า

ระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระ (Stand-alone solar) จะใช้แผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่วงจรลึกเพื่อเก็บพลังงาน โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในตัวเอง อย่างไรก็ตาม ระบบโซล่าเซลล์ประเภทนี้ทำงานจะทำงานได้ดีในตอนกลางวันมีรังสีดวงอาทิตย์เพียงพอเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และนำไปใช้งานในตอนกลางคืน

ระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระเป็นระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งถาวรในตัวซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบสาธารณูปโภคหรือสายส่งไฟฟ้าหลักในพื้นที่ ระบบนี้จะใช้ในพื้นที่ห่างไกลและในชนบท โดยทั่วไปหมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ไกลจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าคงที่ที่ใกล้ที่สุด และต้นทุนในการต่อสายไฟจากไฟฟ้าหลักในพื้นที่อาจมีราคาแพงมาก
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ระบบนี้มีแผงโซล่าเซลล์ที่ให้พลังงานบางส่วนหรือเกือบทั้งหมดในช่วงเวลากลางวัน ขณะที่ยังคงเชื่อมต่อกับเครือข่ายกริดไฟฟ้าพื้นที่ในเวลากลางคืน
ระบบโซล่าเซลล์นั้นบางครั้งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่จำเป็นหรือเกินการใช้งานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่ยาวนาน ไฟฟ้าส่วนเกินนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หรือเช่นเดียวกับระบบโซล่าเซลล์แบบต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่จะป้อนกลับเข้าสู่เครือข่ายไฟฟ้าโดยตรง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง บ้านและอาคารที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์แบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connected PV Systems) สามารถใช้พลังงานบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต้องการกับพลังงานแสงอาทิตย์ และยังคงใช้พลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าหลักในตอนกลางคืนหรือในวันที่มีเมฆมากและมีฝนตก จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลไปมาระหว่างโครงข่ายไฟฟ้าหลักตามสภาพแสงแดดและความต้องการไฟฟ้าจริงในขณะนั้น
ในระบบโซล่าเซลล์แบบต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Grid Connected PV Systems) นั้นจะมีระบบโซลาร์ที่เรียกว่า “grid-tied”หรือ“on-grid” คือระบบโซล่าเซลล์จะเชื่อมต่อด้วยไฟฟ้าหรือผูกกับโครงข่ายไฟฟ้าหลักในท้องถิ่นซึ่งจะดึงพลังงานไฟฟ้ากลับเข้าสู่กริด

ข้อได้เปรียบหลักของระบบโซล่าเซลล์แบบเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Grid Connected PV Systems) คือความเรียบง่าย ต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างต่ำ รวมถึงค่าไฟฟ้าที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จำนวนเพียงพอเพื่อสร้างพลังงานให้ได้ตามที่ต้องการ
เนื่องจากในระบบโซล่าเซลล์แบบต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Grid Connected PV Systems) นั้นจะป้อนพลังงานแสงอาทิตย์กลับเข้าสู่กริด จึงไม่จำเป็นจะต้องสำรองแบตเตอรี่ที่มีราคาแพง และเนื่องจากระบบประเภทนี้เชื่อมต่อกับกริดอย่างถาวร จึงไม่จำเป็นต้องคำนวณปริมาณการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และขนาดแผงโซล่าเซลล์ และมีตัวเลือกมากมายสำหรับระบบขนาดเล็กเพียง 1.0 kWh บนหลังคาเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของคุณ หรืออาร์เรย์แบบติดตั้งบนพื้นขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่พอที่จะขจัดค่าไฟฟ้าของคุณโดยสิ้นเชิง

การวัดพลังงานสุทธิที่เชื่อมต่อด้วยกริด

การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างอาร์เรย์ (แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์หลายแผง) ที่ใหญ่ขึ้นสำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ จะช่วยให้คุณได้เปรียบมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าของคุณเอง นั่นก็คือ การวัดพลังงานสุทธิ หรือ การเรียกเก็บเงินสุทธิ ถ้าในช่วงวันที่แดดจ้ามีการผลิตไฟฟ้ามากและพลังงานมีมากกว่าที่คุณใช้งาน พลังงานส่วนเกินนี้จะถูกส่งกลับไปยังโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ โดยจะทำให้มีผลคือมิเตอร์ไฟฟ้าหมุนไปข้างหลัง เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะได้รับเครดิตจากบริษัทการไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นการลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของคุณ

หากในระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินที่คุณใช้หรือใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่คุณผลิตไฟฟ้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ “จำนวนสุทธิ” ของไฟฟ้าที่ใช้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากคุณผลิตไฟฟ้า มากกว่าที่คุณใช้งาน คุณจะได้รับเครดิตสำหรับ “จำนวนสุทธิ” ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งอาจเป็นการลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของคุณ หรือการชำระเงินคืนโดยตรงให้กับคุณหรือเจ้าของบัญชี เมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ หากบริษัทการไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณให้บริการวัดพลังงานสุทธิ คุณอาจต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสองตัวแทนการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวที่หมุนสองทิศทาง มิเตอร์ตัวที่สองนี้ช่วยให้สามารถวัดปริมาณการใช้พลังงานสุทธิ ทั้งการเข้าและออกจากระบบ และจะใช้เพื่อลดค่าไฟฟ้าของคุณ อย่างไรก็ตาม บริษัทการไฟฟ้าแต่ละแห่งมีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อพลังงานกลับคืนจากระบบโซล่าเซลล์ของคุณ แม้ว่าการวัดพลังงานสุทธิจะเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดในการขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินของคุณ แต่บางบริษัทก็ซื้อพลังงานคืนในอัตราขายส่งที่ต่ำกว่าไฟฟ้าที่คุณใช้จากบริษัทพลังงานเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจต้องผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าปกติเพื่อให้คุ้มทุน

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป หรือ อินเวอร์เตอร์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *