สถานที่ไหนเหมาะสำหรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป

สถานที่ไหนเหมาะสำหรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป

สถานที่ไหนเหมาะสำหรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป

หากคุณติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในที่ที่เหมาะสม อาจส่งผลโดยตรงต่อการผลิตพลังงานของแผงโซล่าเซลล์ PV สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอโดยได้รับแสงแดดโดยตรงเพียงพอ โดยทั่วไป แผงโซล่าเซลล์จะติดตั้งบนพื้นดินและบนหลังคา ตำแหน่ง และทิศทางเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสถานที่ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ กันจะได้ไม่พลาดเสียใจภายหลัง

สถานที่ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

การเปิดรับแสงแดดสูงสุดเป็นเป้าหมายในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จึงทำให้การติดตั้งบนหลังคาเป็นที่นิยมมากขึ้น เจ้าของบ้านยังสามารถเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นเพื่อให้มีการผลิตเพียงพอจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีเหตุผลว่าทำไมผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มักจะคิดถึงหลังคาเป็นอันดับแรกเสมอ เพราะหลังคาคือจุดที่อยู่สูงและให้แสงแดดดีที่สุด แต่ต้องไม่มีต้นไม้หรืออะไรมาบัง ซึ่งรับประกันการผลิตกระแสไฟได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อนี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม พวกเขาสามารถแนะนำโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนพื้นดินได้ การพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะบนหลังคาหรือบนพื้นดิน

1. ความโน้มเอียงและการวางแนว

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์นำมาซึ่งการใช้งานที่หลากหลาย บ่อยครั้งที่คุณสามารถเห็นพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนเสาธงเพื่อความปลอดภัย และเทคโนโลยีล่าสุดมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำถนนพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ เรามีแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งในน้ำนิ่งในหลายประเทศทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีใดก็ตาม การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้องรับมือกับความเอียงและการวางแนว ซึ่งรับประกันว่าจะได้รับพลังงานสูงสุด โดยทั่วไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะเดินตามเส้นทางที่ออกแบบไว้ตลอดทั้งปี การเคลื่อนไหวนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ นอกจากนี้ แอซิมัทยังเป็นมุมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อเลือกมุมแอซิมัทสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เราพิจารณาสองลักษณะที่ต้องการ

ซีกโลกเหนือ:สถานที่ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้จำเป็นต้องมีแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งโดยหันหน้าไปทางทิศใต้
ซีกโลกใต้:สถานที่ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยหันไปทางทิศเหนือเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
แผงโซลาร์ ตามหลักการแล้ว การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดควรปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ ไม่ว่าจะเป็นโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่หรือการติดตั้งตามที่อยู่อาศัย หลังคาที่หันไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับการติดตั้งแผง PV หากหลังคาของคุณหันไปทางทิศเหนือ คุณก็สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินได้

สนามหลังบ้านของคุณสามารถสร้างพื้นที่ที่ดีสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ส่วนใหญ่ หลังคาที่หันไปทางทิศเหนือจะมีสนามหลังบ้านที่หันไปทางทิศใต้ ทำให้เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นดิน

ความโน้มเอียง
นอกเหนือจากการมองว่าการวางแนวเป็นอิทธิพลโดยตรงต่อการฉายรังสีปกติโดยตรง ความเอียงก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาด้วย เมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา มุมการติดตั้งจะเท่ากับหลังคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุมเอียงนี้ได้รับอิทธิพลจากฤดูกาล อย่างไรก็ตาม คุณต้องเลือกมุมที่ดีที่สุดสำหรับระบบ PV แบบตายตัว เว้นแต่คุณจะติดตั้งตัวติดตาม พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นสามารถกำหนดค่าให้เอียงได้ทุกตำแหน่ง

สถานที่ไหนเหมาะสำหรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป-2

2. พื้นที่ว่าง

ปัจจัยหนึ่งที่ผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พิจารณาเมื่อออกแบบระบบ PV ของคุณคือพื้นที่ บางครั้งเมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา อาจมีพื้นที่จำกัด หากพื้นที่มีขนาดเล็กและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อคำนึงถึงการวางแนวและความเอียง พื้นที่สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาจมีจำกัด พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นเป็นตัวเลือกที่ดีในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่บนพื้นดินสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ก็มีจำกัดเช่นกัน หากคุณมีสวนหลังบ้านขนาดเล็ก อาจส่งผลต่อการติดตั้ง ภายใต้ตัวเลือกนี้ คุณต้องเลือกสถานที่ที่โปร่งโล่ง แสงแดดส่องถึง เพื่อการทำงานที่ดีของระบบ โดยมี อินเวอร์เตอร์ เป็นตัวคำนวนในส่วนนี้ได้ ซึ่งในส่วนนี้ ควรเลือกซื้อ อินเวอร์เตอร์ที่มี app เผื่อง่ายต่อการคำนวน

3. เงาและอุปสรรคในการรับแสง

ในขณะที่ผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประเมินถึงสถานที่สำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พวกเขาพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การบังแสงจากวัตถุ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เงาจะลดพลังงานที่ผลิตได้ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางดังกล่าวเมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากสิ่งที่บังแดดอาจทำให้แผงโซล่าเซลล์เสียหาย และรับแสงได้ไม่ดีเท่าที่ควร

โดยทั่วไปแล้วโซล่ารูฟท็อปและโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนสนามหลังบ้านอาจมีปัญหาร่วมกันในบริเวณนี้ มีความเป็นไปได้หลายประการสำหรับเงาและสิ่งกีดขวาง ทำให้ยากต่อการเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

เทียบกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น และ บนหลังคา
ปัจจัยหลักที่พิจารณาเมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นมีความคล้ายคลึงกันสำหรับการติดตั้งบนชั้นดาดฟ้าและบนพื้นดิน นอกจากนี้ การติดตั้งแต่ละประเภทยังมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน

ประการแรก การติดตั้งบนพื้นจะมีตัวเลือกมากขึ้นเมื่อคุณดูความเอียงและการวางแนว ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ก็ยังบอกไม่ได้ว่าแบบไหนที่ตอบโจทย์กว่ากัน เมื่อพูดถึงพื้นที่หรือเงาของวัตถุ

หากคุณได้รับข้อเสนอสองทางเลือกนี้ ปัจจัยเพิ่มเติม คือ การทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์และการระบายความร้อนคือปัจจัยบางอย่างที่คุณสามารถพิจารณาได้ ในกรณีนี้ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่ารูฟท็อปแบบติดตั้งบนพื้นดินจะมีข้อได้เปรียบมากกว่า

อย่างไรก็ตาม พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินอาจมองเห็นได้ไม่ง่ายนัก และมีราคาสูงกว่าโซล่ารูฟท็อปเล็กน้อย พวกเขาต้องการวัสดุเพิ่มเติมเพื่อยึดแผงและสร้างฐานรากซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุน นอกจากนี้ยังใช้แรงงานมาก

อย่างที่คุณเห็น การตัดสินใจเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อาจเป็นเรื่องยากสักหน่อย แต่ เมื่อคุณทำงานกับบริษัทติดตั้งที่มีชื่อเสียง อย่าง Enrich Energy คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานที่ที่ดีที่สุด และคุณภาพของสินค้าที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ การวางระบบที่ถูกต้อง เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าของคุณประหยัดได้มากที่สุด

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *